COVID-19 Kundeinformation

Coronavirus har officiel status af en såkaldt pandemi, og vi er naturligvis forpligtiget til at følge de retningslinjer, som myndighederne og regeringen løbende udstikker. Det er en samfundsopgave for os alle at sikre mindst mulig spredning. Vi har udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan vi håndterer forebyggelsen af COVID19 Coronavirus her hos Vibocold, i relation til vores kunder.

Vi lægger de fortløbende COVID-19 kundeinformations-opdateringer på denne side fremadrettet.

Information vedr. COVID-19 retningslinjer hos Vibocold per 12. marts 2020

I går aftes (11. marts, kl. 20.30) udsendte de danske myndigheder som bekendt en række tiltag der skal være med til at nedsætte hastigheden af spredningen af COVID-19 virussen. En af myndighedernes henstillinger var, at privatejede virksomheder, i det omfang det er muligt, beder deres medarbejdere om at arbejde hjemme fra i de næste 14 dage. Som en ansvarlig virksomhed har vi i Vibocold taget dette til efterretning.
Vi vil derfor i de kommende uger arbejde efter nye retningslinjer.

Udekørende salgsmedarbejdere

For vores udekørende salgsmedarbejdere betyder dette, at vi vil forsøge at begrænse fysiske møder og anbefaler derfor brug af telefon, Skype eller andre digitale løsninger for kundemøder. Vi kan dog fortsat gennemføre kundemøder og lignende efter aftale.

Landsdækkende service team

Det landsdækkende service team vil fortsat betjene vores kunder, i det omfang det er muligt, og under hensyntagen til den situation vi alle er i. Alle vores teknikere er grundigt instrueret i at udvise den fornødne agtpågivenhed ved servicebesøg. Alle vil eksempelvis have engangshandsker på under besøget osv. Særlig fokus vil der være på, at der på forhånd er en klar aftale om, at vi er velkommen og dermed ikke kører forgæves. Vores Service back office er forsat operativt, dog vil nogle af vores medarbejdere operere fra hjemmekontor - men det er forsat muligt at komme i kontakt med os som vanligt.

Kundeservice team

Vores kundeservice team er tilgængelige som altid. Vi har fra d.d. indført en turnusordning således, at medarbejdere kan arbejde fra hjemmearbejdsplads. Der vil være fuld opkobling på vores telefon- og IT-systemer. Dette kan foranledige lidt længere svartider på mail og telefonisk henvendelse. Vi håber på jeres forståelse for dette i denne ekstraordinære situation.

Logistikcenter drift

Vores logistikcenter vil operere som hidtil og vi forventer derfor ikke for nuværende nævneværdig forstyrrelse af den daglige drift. Dette forudsætter dog, at der på forhånd er en klar aftale om at vi er velkommen, og derfor ikke kører forgæves.

Vi håber på jeres forståelse for denne ekstraordinære situation, og vil holde jer løbende informeret om yderligere tiltag, som tingene udvikler sig over de kommende uger.

Har du spørgsmål?

Såfremt du har spørgsmål, må du endelig tage kontakt til din lokale Vibocold kontakt, alternativt til Service på telefon 8750 3419 - mail: service@vibocold.dk eller Intern Salg på telefon 8750 3447 – mail: salg@vibocold.dk

Med venlig hilsen

Vibocold A/S

Se information som PDF