ViboTerm temperaturovervågning - enkel og effektiv overvågning

Vibocolds GSM-baserede og trådløse logger er løsningen til temperaturovervågning i køleskabe, frysere, laboratorieskabe, transportable enheder og alle andre steder, du kan have brug for det.

Den danskproducerede logger er lynhurtigt installeret, enkel at bruge og er forbundet med lave omkostninger i såvel anskaffelse som drift sammenlignet med tilsvarende produkter.