Vedligeholdelse af køl og frys

Manglende vedligeholdelse og rengøring er den hyppigste årsag til driftstop på køle- og fryseprodukter.